Visa tjänster i ditt område

Slam- och spoltjänster

Vi erbjuder jourtjänst på många orter och vi utför all sorts kanal- eller avloppsspolning, enkelt, effektivt & säkert.

Samarbetet med oss är alltid säkert.

Våra slam- och spolbilar hjälper dig snabbt och effektivt med allt från från avloppsproblem till tanktömning, så du slipper onödiga driftsstopp. Vi kör med ADR-fordon, vilket innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav på transport av farligt avfall.

Spolning

Om du har stopp i avloppet eller om din brunn behöver
rensas, då hjälper vi dig. Vi utför all sorts kanal- eller
avloppsspolning enkelt och effektivt med våra spolbilar.
Ibland räcker det inte att spola ett avlopp, orsaken till
att det är sämre flöde kan vara att rötter sökt sig in i
rören. Med en specialteknik kan vi skära bort rötterna i
röret, vilket gör att avloppet får tillbaka sin fulla
kapacitet utan något större ingrepp.

Cisternkontroll

Slamsugningsbilen är försedd med flera fack, vilket gör
att vi kan separera ren olja från förorenad när vi tömmer
en cistern. Detta är viktigt vid cisternkontroll eftersom
det bara är den rena oljan som ska tillbaks i tanken.
Den förorenade oljan tar vi med oss för
oljeåtervinning.

Inspektion av vatten och avloppsrör

Med hjälp av kameror kan vi inspektera alla sorters
ledningar. Detta kan hjälpa dig att ta reda på vilka delar
som behöver repareras eller bytas ut.

Slamsugningsbilens användningsområden

  • Slamsugning av fett eller oljeavskiljare
  • Tanktömning
  • Tömning av oljerester i båtar
  • Stopp i avlopp
  • Kamerainspektion av vatten- och avloppsrör
  • Rensning av brunn