Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Miljökonsultation

Våra erfarna miljökonsulter kan hjälpa dig med allt från miljöinventeringar och utredningar av förorenade områden till tillståndsärenden och lagbevakning.

Flexibel och nära kunden

SUEZ miljökonsulter hjälper ditt företag att arbeta mer hållbart, utvecklar ert miljöledningssystem och underlättar det praktiska miljöarbetet.

Flexibel och nära kunden

På SUEZs miljökonsultavdelning finns vi alltid nära tillhands
för att kunna tillgodose varje kunds unika behov.
Vi har lång och bred erfarenhet av uppdrag inom både
privat och offentlig sektor och vi utför alla typer av uppdrag,
från små och snabba uppgifter till större och mer
komplexa projekt.

SUEZ sätter fart på kretsloppet

SUEZ är ett av landets ledande företag inom återvinning
och avfallshantering. Med 1100 med-arbetare, 60
lokalkontor och egna behandlingsanläggningar
erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus
på nytänkande och långsiktig hållbarhet.

Genom att välja oss får du en nära och engagerad
partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta
av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom
avfallshantering.

Vi hjälper dig med:
 • Byggnads- och rivningsinventeringar 
 • Deponifrågor
 • Förorenad mark
 • Hyra miljöchef eller miljösamordnare
 • Kemikalieinventering
 • Lagbevakning

 

 • Miljöledningssystem
 • Miljöjuridik
 • Miljöutbildning
 • Miljörapporter
 • Miljörevision
 • Periodisk besiktning
 • PCB-inventering och sanering

 

 • Utbildning i farligt gods s.k. ADR 1.3-utbildningar
 • Säkerhetsrådgivning
 • Tillståndsärenden
 • Utbildning
 • Vattenprovtagning

Kontaktinformation

Charlotte von Mecklenburg