Till toppen av sidan

Massorna får ett ”nytt liv” vid till exempel ett vägbygge eller en bullervall.

Många saneringsprojekt är unika och kräver speciallösningar. I nära samarbete med kunden tar vi fram bästa lösningen för varje enskilt projekt.

Förorenat material

Vanligt förekommande föroreningar är olja, PAH, tungmetaller, klorerade lösningsmedel, PCB med mera. Man behöver vara speciellt uppmärksam med material och ämnen som klassas som farligt avfall.

Asfalt, tjära, PAH

Före 1973 användes stenkolstjära som bindemedel i asfalt, denna innehåller polycykliska aromatiska kolväten, så kallat PAH, varav flera är cancerogena.

Asfalt som innehåller stenkolstjära ser ofta kladdig ut och har en speciell doft. Det finns metoder och knep för att ta reda på om du har asfalt med tjära eller inte, men för att vara helt säker krävs en analys från ett ackrediterat labb.

Marksanering byggmaterial

Exempel:

  • Betong
  • Tegel
  • Gamla golvbeläggningar
  • Svarta "mystiska" tätskikt
  • Tjärasfalt
Kontakt

Kontaktperson för Kovik, Löt, Forsbacka:
Patrik Isaksson
Driftledare
Telefon: 0708-89 56 56
E-post: patrik.isaksson@suez.com

Kontaktperson för Rödjorna:
Henrik Mosén
Miljöspecialist
Telefon: 0708-87 50 03
E-post: henrik.mosen@suez.com