Frysmuddring är en säker metod för att ta bort kontaminerade sediment.

Genom en stabil inbäddning av sedimenten hindras föroreningarna från att spridas ut i miljön. Frysmuddring är ett exaktare sätt att få ett grönare resultat.

Säkert och effektivt

Metoden frysmuddring innebär att man bara tar vad som behövs och lämnar ett mindre fotavtryck efter sig än vid traditionell muddring.

Fryst sediment är nästan lika hårt som betong vilket gör lastningen och transporterna enklare och säkrare än vid traditionell muddringshantering. Eftersom lasten är i fast form kan man också fylla transporterna till avsättningsplats bättre.

Som slutlig mottagare och transportör ber vi dig ta kontakt med oss redan i planeringsskedet för bästa resultat.

Marksanering