Till toppen av sidan

SUEZ Marksanering har hanterat hundratusentals ton förorenade material sedan 1990-talet

Även kraftigt förorenat material kan behandlas så effektivt att det går att återanvända i anläggningssammanhang. Massorna får ett ”nytt liv” vid till exempel ett vägbygge eller en bullervall.

Vi tycker det är viktigt att du får med dig bra returmaterial när du åker ifrån oss. SUEZ erbjuder tvättad och återvunnen jord till bra priser, utbudet varierar så hör av dig för att få den senaste informationen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Returlass
  • Återfyllnad efter saneringsschakt
  • Vägbyggnad
  • Bullervallar och mycket mera

VI ERBJUDER

  • Sand, grus, makadamfraktioner, sten, block
  • Anläggningsjord

Marksanderad jord tll försäljning

Kontakt

Kontaktperson för Kovik, Löt, Forsbacka:
Patrik Isaksson
Driftledare
Telefon: 0708-89 56 56
E-post: patrik.isaksson@suez.com

Kontaktperson för Rödjorna:
Henrik Mosén
Miljöspecialist
Telefon: 0708-87 50 03
E-post: henrik.mosen@suez.com