Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Marksaneringstjänster

Vi renar förorenad jord

SUEZ Marksanering har hanterat hundratusentals ton förorenade material sedan 1990-talet och vi har kompetent personal med lång erfarenhet av marksanering och hantering av diverse föroreningar. Vi kan bistå med allt från information och rådgivning, till transport, behandling, rening och lagring.

Från rådgivning till färdigsanerat

SUEZ har flera fasta anläggningar i Sverige som erbjuder kostnadseffektiva lösningar. Vi har även mobila lösningar för stora saneringsprojekt.

Vi hjälper dig uppfylla myndigheternas krav

Förorenat material kan vara klassat som farligt avfall,
vilket ställer krav på oss som transporterar det. Du får
utförlig dokumentation - avfallsdeklaration och
transportdokument - vilket krävs av tillsynsmyndigheten.

Tilläggstjänster

Utöver att vi hanterar förorenat material erbjuder vi
tjänster som till exempel mellanlagring, provtagning,
analys hos ackrediterat laboratorium, klassificering och
sortering. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster inom miljöområdet; allt från miljöinventeringar och utredningar av förorenade områden till tillståndsärenden och lagbevakning. Vi utför allt från små och snabba uppgifter till större och mer komplexa projekt.

Vi hjälper dig även när det är akut

Vi är beredda på lösningar och omhändertaganden vid akuta
situationer. Det kan vara exempelvis om en tankbil välter och
omkringliggande mark ska saneras eller om det upptäcks
oväntade föroreningar i grävschackt.

Vi erbjuder

  • Jordprover
  • Bedömning
  • Provtagning
  • Klassning
  • Analys, hos ackrediterade laboratorium
  • Transport

Marksanering


Föranmälan av förorenade massor

Vi kan ordna mottagning med kort varsel men förorenade massor ska alltid föranmälas. Ni får då ett deklarationsnummer. Deklarationsnumret uppger ni på transportdokumentet som ni lämnar till oss vid leverans. Skicka gärna analysprotokoll och annan relevant information till oss - se kontaktuppgifter nedan.

Avfall och konstruktionsmassor till deponi

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering är det varje avfallsproducents skyldighet att utföra en grundläggande karaktärisering av avfall som ska deponeras. Det är avfallsproducentens ansvar att uppgifterna i dokumentationen är korrekta (§4 - NFS 2004:10).

Har ni frågor kring avfallskaraktäriseringen är ni välkomna att vända er till närmaste SUEZ-anläggning.

Kontakt

Kontaktperson för Kovik, Löt, Forsbacka:
Patrik Isaksson
Driftledare
Telefon: 0708-89 56 56
E-post: patrik.isaksson@suez.com

Kontaktperson för Rödjorna:
Henrik Mosén
Miljöspecialist
Telefon: 0708-87 50 03
E-post: henrik.mosen@suez.com