Visa tjänster i ditt område

Marksaneringstjänster

Vi renar förorenad jord

SUEZ Marksanering har hanterat hundratusentals ton förorenade material sedan 1990-talet och vi har kompetent personal med lång erfarenhet av marksanering och hantering av diverse föroreningar. Vi kan bistå med allt från information och rådgivning, till transport, behandling, rening och lagring

Från rådgivning till färdigsanerat

SUEZ har flera fasta anläggningar i Sverige som erbjuder kostnadseffektiva lösningar. Vi har även mobila lösningar för stora saneringsprojekt.

Vi hjälper dig uppfylla myndigheternas krav

Förorenat material kan vara klassat som farligt avfall,
vilket ställer krav på oss som transporterar det. Du får
utförlig dokumentation som avfallsdeklaration och
transportdokument vilket krävs av tillsynsmyndigheten.

Tilläggstjänster

Utöver att vi hanterar förorenat material erbjuder vi
tjänster som till exempel mellanlagring, provtagning,
analys hos ackrediterat laboratorium, klassificering och
sortering. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster inom miljöområdet. Allt från miljöinventeringar och utredningar av förorenade områden till tillståndsärenden och lagbevakning. Vi utför allt från små och snabba uppgifter till större och mer komplexa projekt som till exempel:

Vi hjälper dig när det är akut

Vi är beredda på lösningar och omhändertaganden vid akuta
situationer. Det kan vara exempelvis om en tankbil välter och
omkringliggande mark ska saneras eller om det upptäcks
oväntade föroreningar i grävschackt.

Marksanering

Vi erbjuder

  • Jordprover
  • Bedömning
  • Provtagning
  • Klassning
  • Analys, hos ackrediterade laboratorium
  • Transport