Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Komprimerande utrustning

Vi erbjuder moderna och effektiva lösningar för bättre tömningslogistik

Komprimatorn ger mindre volym och färre transporter

En komprimator minskar avfallsvolymerna, frigör plats och reducerar transportbehovet, vilket är positivt för miljön. Komprimatorn finns i olika storlekar och utföranden - allt för att passa dina avfallsmängder och typ av avfall.

Kostnadseffektiv

Om du har stora avfallsvolymer av exempelvis well, papper, plast eller blött avfall är komprimatorn lösningen. Med stort tryck och en skruvande komprimator kan du få upp till 350 kg per kubikmeter avfall. Du frigör ytor och transporterna blir färre vilket är positivt för miljön och leder till lägre transportkostnader. 

En fast komprimator sväljer stora volymer och rymmer 4,5 ton well, 6 ton papper eller 7 ton vanliga sopor.

Ett knapptryck är allt som behövs

Med hjälp av komprimatorn pressas luften ur materialet och volymen minskar. Har du well behöver den inte skäras upp och vikas utan slängs som den är i komprimatorns stora inkast. Komprimeringen startar du med ett knapptryck och maskinen stänger av sig själv när komprimeringen är klar.

Komprimerande utrustning

Komprimatorns fördelar

• Frigör ytor
• Sväljer stora volymer
• Ger ren och hygienisk hantering
• Ger färre transporter
• Anpassas efter dina behov

Olika modeller för olika behov

Har du blött avfall så passar en tät komprimator vilket
ger en ren hantering. Den kan även utrustas med
kylaggregat som tar bort problem med eventuell lukt.

Efter genomgång av vilka material och volymer som
finns i verksamheten ger vi förslag på både hantering
och utrustning. Vi har en rad modeller och storlekar att
välja mellan, allt från 10 till 30 kubikmeter.

Komprimatorerna kan även kompletteras med
utrustning som kärlvändare, tratt för placering vid kaj,
fyllnadsindikator och låsbara luckor. Det är bara en liten del av vad vi kan erbjuda.

Komprimator