Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Farligt avfall

Spillolja, lösningsmedel och kemikalier. SUEZ kan ta hand om allt ditt farliga avfall - såväl mindre styckegods som större volymer farligt avfall.

Vi vågar påstå att vi har branschens vassaste helhetslösning för enkel hantering av ditt farliga avfall. EcoSimplex® är ett komplett system för farligt avfall och passar alla typer av företag – oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Om farligt avfall

Vi gör det enkelt för dig att möta upp myndighetskraven för kemikaliesortering, riskanalys, säkerhetsrådgivning samt jord och vattenprovtagning.

Säkerhetsrådgivning

Kraven på företagen att ha säkerhetsrådgivare har funnits sedan den 1 januari 2000. En säkerhetsrådgivare hjälper dig följa de regler och lagar som gäller för hantering och transport av farligt avfall och gods. Säkerhetsrådgivaren jobbar nära företaget och ska enligt lag ha samma insyn i företaget som om rådgivaren vore anställd av företaget.

Säkerhetsrådgivaren kan även vara behjälplig gällande riskanalyser vid förändringar i ett företag.

Kemikaliesortering

Vi förbereder – sorterar och skriver transportdokument – och förmedlar hämtningen av överblivna kemikalier. Vi ser till att det farliga avfallet klassas och forslas bort till godkända mottagare.

Idag finns det mer än nio miljoner kända kemikalier inom Sverige. Skadliga ämnen från hushåll och verksamheter får inte hamna i avloppet. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra eller med andra ämnen och material.

Provtagning

Vi hjälper er med kontakten med myndigheter, det lokala miljökontoret och  analys. Provtagning av oljeavskiljare görs efter myndighetskrav. Slutligen upprättas en rapport till dig som kund.

I systemlösningen EcoSimplex® ingår tömning och borttransport av ditt farliga avfall.

EcoSimplex® är ett komplett system för farligt avfall och passar alla typer av företag. Oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

EcoSimplex®

I lösningen EcoSimplex® ingår tömning och borttransport av ditt farliga avfall. Du får även transportdokument och tömningsrapport med statistik till din egenkontroll, myndighetsrapportering och miljöstyrningssystem. Lättare blir det inte.

Lösningen finns i olika storlekar beroende på avfallsmängd och kan enkelt anpassas för hantering av farligt avfall inom en specifik bransch eller särskilt företag. Vilken miljöstation passar ditt företag?