Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Cisternkontroll

Vi erbjuder en rad tjänster för kontroller och besiktningar av cisterner.

Så här går det till

Alla cisterner som innehåller över 1 000 liter bensin, etanol, diesel, eldningsolja, spillolja eller annan brandfarlig vätska måste vara besiktigade. Besiktningen får endast utföras av ackrediterade företag och behöriga besiktningsmän. SUEZ är ackrediterade av SWEDAC för kontroll av cisterner. Vi utför även rengöring och nedskärning av cisterner och tankar.

Kontroller

Återkommande kontroll utförs med ett kontrollintervall från 1–12 år. 6 år är vanligast. Tankens konstruktion, kondition och om den är placerad inom vattenskyddsområde avgör intervallet. SUEZ besiktningsmän anger datum för nästa kontroll i besiktningsprotokollet.

Cisterner ska genomgå tillverkningskontroll och installationskontroll innan de får tas i bruk. För cisterner som flyttas, repareras eller om innehållet byts ut gäller dessutom att de ska revisionskontrolleras.

Hur utförs rengöringen och kontrollen?

Innan en tank kan kontrolleras, skrotas eller repareras så måste den rengöras. Vi börjar med att skruva av manluckan på cisternen. Från tankbilen drar vi slang till cisternen och suger ur den rena oljan till ett fack i tankbilen. När vi närmar oss bottenslammet suger vi upp resterna till ett så kallat slamfack. Därefter kryper besiktningsmannen ner i tanken och torkar rent med trasor.

Cisternkontroll

Besiktning

Vid besiktningen kontrolleras att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Eventuella rostskador kontrolleras och djupet på skadorna mäts. Rördragning, nivåmätare och överfyllnadsskydd kontrolleras och manluckan sätts på plats med en ny packning

Till sist täthetsprovas tanken och den rena
oljan återförs till tanken. Vi skriver en kontrollrapport
och märker cisternen med datum för
nästa besiktning.