Till toppen av sidan

Avfallsinventering

Behöver du hjälp att hitta rätt lösning? Vi erbjuder företag och verksamheter att boka ett kostnadsfritt besök med våra duktiga säljare.

Tillsammans genomför vi en inventering av era avfallsbehov och ser till att hitta en långsiktig och hållbar återvinningslösning. På detta sätt får ni ett bättre utfall från ert avfall. 

Vad ingår i avfallsinventeringen?

• Utbildning och avfallsplanering inför uppstart
• Planering av avfallsflöden och utrustning
• Sorteringsguider   
• Tydligt skyltprogram med källsorteringsanvisningar

Efter uppstart erbjuder vi er alltid iInformation och statistik kring ert avfall samt regelbundna avstämnings- och uppföljningsmöten.