Till toppen av sidan

BioSimplex® - för matavfall -

BioSimplex® är ett komplett system för att återvinna matavfall både miljösmart och ekonomiskt. Avfallet omvandlas i direkt anslutning din verksamhet, till en organisk massa (slurry) som sedan används som råvara i biogasproduktion.

Det känns bra att kasserad frukt och mejeriprodukter får nytt liv som biogas. Miljöprofilen är viktigt för våra kunder.
Karin Gunnarsson - Ica Maxi Stormarknad Toftanäs

Förvandla ditt matavfall till ny råvara! BioSimplex® är enkel att använda eftersom den fungerar både för förpackade och oförpackade livsmedel. Förpackningarna sorteras bort automatiskt i BioSimplex® vilket gör att ni inte behöver lägga tid på att ta av emballage. Cirka 80 procent av avfallet blir en råvara för biogasproduktion och resten går till energiutvinning. 

Upp i avfallstrappan

Med Bio Simplex går merparten av din verksamhets matavfall till utvinning av biogas. Det betyder att ni tar ett steg upp på avfallstrappan, från förbränning till återvinning, med biogas som slutprodukt. Eftersom materialet bearbetas så att det får en högre volymvikt, minskar också transporterna. 

Lönsam miljöprofil

Bio Simplex® bidrar till sänkta kostnader med upp till 20 procent genom minskade kostnader för behandling av avfallet. Samtidigt får din verksamhet ett ökat värde genom att miljöprofilen stärks. Merparten av butikens matavfall blir biogas istället för att gå till förbränning. Ett steg upp på avfallstrappan – från förbränning till miljösmart återvinning.

SUEZ Simplex-lösningar

Simplex är ett optimerat komplett system för en specifik lösning - farligt avfall, matavfall eller sekretessavfall - som enkelt kan anpassas utifrån specifik bransch eller särskilt företag.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information. 

80-90%

Pressen fördelar vikten på matavfallet till: 80–90 procent slurry (matrester)

10-20%

Material blir brännbart

Biogas

Materialet går till biogasproduktion.

SUEZ tre Simplex-lösningar