Vunnen upphandling i Stockholmsområdet

SUEZ har vunnit en upphandling i Stockholmsområdet om omhändertagande av källsorterat verksamhetsavfall - inklusive farligt avfall, elektronikavfall, sekretessmaterial - hämtning, omhändertagande av material, tillhandahållande av kärl samt tillhörande tjänster.

Resultatet av upphandlingen blir ett ramavtal där följande avropsberättigande (upphandlande) myndigheter är:

  • Sollentuna kommun
  • Solna stad
  • Täby kommun

Uppdraget omfattar de tre myndigheternas geografiska områden, och omfattar även att förse beställarna med kärl för abonnemangstjänster och för bud. Ramavtalet innebär tömning av kärl, behållare och containers på verksamheter i anvisade lokaler, hämtning av avfall enligt fast tömningsschema eller efter budning samt hämtning av avfall i behållare eller löst.

Den planerade ramavtalstiden är fyra år (2+1+1). Uppdragsstart är 2018-02-01

”Nu ser vi ser fram emot att serva ytterligare tre kommuners verksamheter med effektivt hållbara återvinningslösningar."