Sverige måste bli mer resurseffektivt

”Det är dags att avliva myten om att Sverige är ett resurseffektivt land”, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström på Återvinningsindustrierna (ÅI) i en debattartikel i DN igår. Hela 42 miljarder kronor går förlorade varje år på ineffektiv materialåtervinning. Det visar ett forskningsprojekt från ÅI, som för första gången har analyserat Sveriges materialanvändning i termer av kronor och ören istället för ton och kubikmeter.

I rapporten kan man läsa att endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper, finns kvar efter en användningscykel trots att materialet skulle kunna återvinnas igen med god kvalitet. Mycket av materialet förstörs, förloras, deponeras eller förbränns årligen i Sverige och ytterligare material nedgraderas p.g.a. kontaminering eller sammanblandning. ”Med bättre produktdesign, materialspecifikationer och återvinningssystem skulle materialens kvalitet i stället kunna bibehållas och stora delar av värdeförlusten undvikas.”, skriver man i artikeln.

Men rätt åtgärder krävs för att återta de värden som går förlorade och ÅI har utarbetat sju politiska initiativ som skulle kunna tas direkt för att driva utvecklingen framåt. Dessa initiativ består bl.a. i att införa nationella mål för att bibehålla ekonomiskt värde i materialanvändningen; att skapa förutsättningar för industrin att öka återvinningen av återvunnet material bl.a. genom att premiera återvunnet material i förhållande till jungfruligt; samt att införa en förordning att produkter som kommer ut på marknaden ska vara lätta att återvinna.

”En cirkulär materialindustri passar Sverige väl”, avslutas artikeln. "Vi har starka processindustrier, är duktiga på återvinning och har globalt ledande produktbolag med höga klimatambitioner. Det ger oss goda förutsättningar att bli en världsledande cirkulär ekonomi.”

ÅI har tagit initiativ till ett upprop för cirkulär ekonomi på sin hemsida där företag som IKEA, Axfood och Vasakronan förbinder sig att öka sina inköp av återvunnet material och öka andelen produkter som designats för återvinning. Men, det är inte bara upp till företagen att öka resurseffektiviteten, säger man, regeringen har en central roll att spela och härifrån efterlyser man mer initiativkraft.

SUEZ, som har bidragit aktivt till rapporten, ser med spänning fram emot hur den kommer att tas emot.