SUEZkoncernen ökar sitt engagemang för klimatet - en tydlig satsning i samband med starten för COP25

Som en del av SUEZkoncernens strategiska plan har man på global nivå beslutat att minska sina växthusgasutsläpp med 45% fram till år 2030. Detta är en ökad utsläppsreduktion mot det tidigare målet om 30%. I SUEZkoncernen strävar vi även efter att hjälpa våra kunder att undvika utsläpp med 20 000 000 ton koldioxid per år fram till 2030. Därmed fördubblar vi det ursprungliga målet på 10 000 000 ton per år. Detta är genomförbart utifrån att vi på SUEZ i allt högre grad erbjuder lösningar till myndigheter, företag och verksamheter som starkt bidrar till den cirkulära ekonomin runt om i hela världen.

Med en global befolkning som förväntas nå 9 miljarder till 2030, är det livsavgörande att alla är med och bidrar i kampen mot klimatförändringarna; allmänheten, regeringar, företag, organisationer m.fl. Vår verksamhet har fokus på planetens största utmaningar, och vi på SUEZ är stolta över att bidra till COP25.” Bertrand Camus, VD för SUEZkoncernen

Läs gärna hela pressmeddelandet här på SUEZkoncernens hemsida.