Till toppen av sidan

SUEZkoncernen lanserar en offensiv strategisk plan för att bli världsledande på miljötjänstområdet

Under dagen kommer SUEZkoncernen att presentera en ny strategisk plan, Shaping SUEZ 2030.

Idag presenterar SUEZkoncernen en omfattande strategisk plan för att tydligare markera de stora möjligheter och utmaningar som vi tillsammans med våra kunder står inför under nästa årtionde. Ett stort fokus i koncernens strategi är att öka värdeskapandet för alla intressenter med tydliga resultat så snart som år 2021.

Läs gärna hela pressmeddelandet här.

https://www.suez.com/en/news/press-releases/shaping-suez-2030-a-comprehensive-plan-to-become-the-global-leader-in-environmental-services