SUEZ tar återigen över avfallsinsamlingen i Malmö

Tidigare har entreprenadsområdena för insamling av avfall i Malmö varit uppdelade geografiskt, något som nu förändrats i och med övergången till fastighetsnära insamling för villaägare.

I och med att Malmö har gått över till fastighetsnära insamling för villaägare i kommunen, kommer också all avfallsinsamling för villor att samlas under en enda entreprenad. SUEZ, som vann upphandlingen, kommer att ta över insamling av källsorterat material. Villaägarna servas med fyrfackssystem vilket innebär att de nu har möjlighet att sortera även förpackningsmaterial hemmavid.

I entreprenaden ingår även att SUEZ kommer att sköta all hämtning av trädgårdsavfall och grovavfall i kommunen.

”Vi är mycket glada att ha fått förnyat förtroende att serva Malmös invånare med avfalls- och återvinningstjänster. Vi har en stor erfarenhet av insamling i området sedan tidigare och ser fram att ta över kontraktet.”