SUEZ och återvinningskollegorna har nyckelroll anser ny bransch-vd

Lina Bergström är ny vd för ÅI Återvinningsindustrierna från 1 maj. I ett samtal med SUEZ, medlem i ÅI, framhåller hon att det är dags att ännu tydligare lyfta fram att Återvinningsföretagen har en nyckelroll när vi ska hantera klimathoten och arbeta för en cirkulär ekonomi.

Hur ska du dra nytta av dina tidigare erfarenheter?
En av mina främsta uppgifter blir att sätta ljuset på återvinningsföretagens viktiga roll i samhällsutvecklingen. Enligt min uppfattning är vår viktiga industri lite osynlig i den offentliga debatten, det vill jag ändra på. Jag har som chef jobbat med hållbarhet i många roller, senast inom skogsbranschen, och jag har mött många stora företag som efterfrågar nya återvinningslösningar. Jag vill arbeta för att koppla samman våra företag med kundföretag som har ambitionen att öka användningen av återvunna resurser i sin verksamhet. Kan vi öka volymerna sätter det ytterligare fart på den cirkulära ekonomin. 

Vilka utmaningar står företagen inom återvinningsindustrin inför?
Många! Den cirkulära ekonomin kräver nya affärsmodeller och breda partnerskap med producerande företag. Vi ska jobba mycket hårdare med att höja kvaliteten genom att öka renheten i material som ska återvinnas. Ju renare material desto större värde som ny resurs. En annan utmaning är att öka samarbeten i alla dess former. Vägen mot ett hållbarare samhälle går via samarbeten mellan samhällsfunktioner, politiken, företag och mellan länder. Den som vill ta ledartröjan måste agera internationellt och utveckla lösningar som går att skala upp.

Hur står sig de svenska återvinningsföretagen i konkurrensen?
Mycket bra tycker jag, och i några grenar är vi världsledande. Men så klart kan vi öka återvinningen ytterligare. Vi får inte slå oss till ro, jorden hinner inte vänta på att vi ska ta itu med nödvändiga satsningar för att rädda vår miljö. Här tror jag att politikerna måste gå före och sätta nya djärva mål. Det leder till krav på nya affärsmodeller, fler och tätare samarbeten och nya tekniska lösningar. Innovation och att agera utanför sina revir är framtidens melodi.

Vilket budskap vill du skicka till alla som arbetar inom återvinningsindustrin?
Ni gör en fantastisk insats varje dag. Att ta hand om avfall måste göras lokalt, men avfallets påverkan är global. Vår jord är rund och det finns ingen kant som vi kan putta avfallet över. Genom att samla in och sedan återvinna avfall bidrar ni till ett hållbarare samhälle bara genom att sköta era arbeten.

Linas 5 bästa miljötips
Hur kan vi som enskilda personer bidra till minskad klimatpåverkan? Att rädda vår miljö är inte bara en fråga för politiker och företag.
– Du som privatperson kan göra skillnad genom medvetna val och åtgärder. Här är mina fem bästa tips: 

1. Res smartare:
Ta tåget istället för flyget och cykeln istället för bilen. Välj elbil om du kan. Vi har en elbil i familjen och ibland hamnar vi på lite äventyr längs vägarna när laddningen börjar ta slut och man måste hitta närmaste laddstolpe. Men utbyggnaden går snabbt framåt.

2. Återbruka mera:
Ibland kanske du redan äger något som kan fungera som ersättare för det som du tänker köpa nytt. Fråga dina barn, de är fantastiska på att hitta nya användningsområden för saker.

3. Smarta förpackningar:
När du köper nya saker så välj sådana som har smarta eller helst inga förpackningar. Att handla närproducerat ska vara en självklarhet.

4. Sortera mera:
Se till att varje sorts avfall hamnar rätt när du källsorterar. Har du barn så engagera dem i sorteringen, mina barn är jätteduktiga på att sortera.

5. Ut och njut:
Har du ett träd eller en gräsmatta i din närhet så unna dig en stunds meditation mot stammen eller i det gröna. Det värsta köpsuget mildras och man får insikter i att naturen är livsgrunden för vår överlevnad.

 

Fakta om ÅI

  • Återvinningsindustrierna (ÅI) är en branschorganisation som företräder de privata återvinningsföretagen.
  • Återvinningsindustrin är framtidens ledande råvaruleverantörer och har en nyckelroll i en cirkulär ekonomi.
  • Medlemmarna omsätter ca 20 miljarder kronor och har drygt 6 000 anställda. ÅI:s medlemmar hanterar årligen 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial på drygt 300 anläggningar. 

Läs mer på Återvinningsindustriernas hemsida.