SUEZ ny avtalspartner till Clemondo

SUEZ, som under hösten har blivit ackrediterade för underhålls-, 6-månaders och 5-årskontroll av oljeavskiljare, har skrivit ett nationellt avtal med Clemondo. Avtalet innebär att Clemondo har möjlighet att erbjuda våra tjänster inom oljeavskiljarkontroll direkt till sina kunder.

Clemondo har sett att deras kunder har behov av den typen av tjänster som SUEZ erbjuder vad gäller tömning av oljeavskiljare, provtagning av utgående vatten, spolning och tätning. SUEZ kan även hjälpa till med byte av oljeavskiljarsystem. Därför har man skrivit ett nationellt avtal med SUEZ för att kunna förmedla dessa tjänster direkt till sina kunder.

Det finns idag en branschstandard för just oljeavskiljarkontroll som SUEZ har antagit och arbetar fullt ut enligt. Standards av detta slag innebär alltid en förbättring för både kunder och myndigheter eftersom de likriktar kontrollerna runtom i landet. Detta leder till att alla kunder, vare sig de blivit hänvisade av Clemondo eller vänder sig direkt till SUEZ, kan vara trygga i vetskapen om att alla kontroller genomförs på samma sätt och enligt samma standard, oavsett var i landet de bor.

Torbjörn Ljungqvist, Produktchef Lahega: ”Från Clemondos sida är vi väldigt nöjda att ha tecknat detta avtal med Suez eftersom det hjälper oss att hjälpa våra kunder att underlätta och utveckla sin verksamhet.”

”SUEZ är mycket glada över detta utbyte med Clemondo och att vi därigenom kan uppfylla ett behov som de ser hos sina kunder. Nu när vi är ackrediterade för oljeavskiljarkontroll och – underhåll enligt den nya branschstandarden underlättas kontrollverksamheten inte bara för dem, utan för alla våra kunder som behöver hjälp med sina oljeavskiljare”, säger Ulf Gustafsson, chef försäljning.