SUEZ-koncernens VD, Jean-Louis Chaussade, har fått pris av FN:s Global Compact för sitt klimatåtagande.

Det skedde på måndagen den 24 september under FN:s Global Compact toppmöte för ledare på FN:s högkvarter i New York. FN:s Global Compact belönade då tio personer från hela världen för deras arbete med att uppfylla FN: s globala mål för hållbar utveckling inom sina olika företagsområden. SUEZ-koncernens VD, Jean-Louis Chaussade, tilldelades 2018 års SDG Pioneers-pris för ”klimatåtgärder genom effektiv resurshantering inom vatten- och avfallssektorn.”

Vid samma tillfälle fick SUEZ-koncernen erkännande som ”LEAD” av FN:s Global Compact och lyftes fram som en av de stora aktörerna för att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling.

FN: s Global Compact uppmanar företag att anpassa sina strategier och verksamheter till universella värden om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption, samt vidta åtgärder som främjar samhällsmålen. I år valdes tio finalister ut bland de hundratals nominerade från hela världen som ger prov på hur företag kan vara en verkande faktor för att ta itu med de utmaningar som vi står för som ett globalt samhälle.

”Dessa tio framstående individer visar hur företag kan låsa upp globala ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster genom att främja de globala målen”, säger Lise Kingo, VD och koncernchef på FN:s Global Compact. ”Att visa de banbrytande åtgärder och framsteg som dessa ledare gör, kommer att bidra till att mobilisera andra i denna spännande rörelse mot att skapa den värld vi alla vill ha."

”Sedan 10 år har vi arbetat för att göra företaget redo för 2000-talets kommande utmaningar, som nya klimatförhållanden och befolkningstillväxt. Vi har succesivt omvandlat vår affärsmodell från att vara ett miljöföretag till att bli ett serviceföretag med fokus på cirkulär ekonomi. Jag är mycket hedrad att ta emot detta erkännande i SUEZ-koncernens namn och som en SDG-pionjär så uppmanar jag andra företag att anta denna nya modell för att bevara jordens naturliga resurser och möta klimatförändringarna”, säger Jean-Louis Chaussade, VD för SUEZ-koncernen.