SUEZ-koncernen växer

Måndag den 2 oktober blev SUEZ-koncernens förvärv av GE Water & Process Technologies (GE W&PT) klart. Genom att slå samman SUEZ vattentjänster med GE Water & Process Technologies kunnande och tekniska lösningar, blir SUEZ världsledande inom vattentjänster för industrin och en ny enhet för vatten har bildats – SUEZ Water Technologies and Solutions med sammanlagt 10 000 anställda. Enheten kommer att erbjuda olika typer av lösningar inom bland annat vattenrening och -återvinning till industriella kunder, världen över.

”Jag är övertygad om att nyckeln till vår framtida utveckling, våra medarbetare och de områden där vi är verksamma, ligger i att stärka vår närvaro som en betydande, integrerad aktör på marknaden för resurshantering”, säger SUEZ-koncernens VD Jean-Louis Chaussade om förvärvet.

SUEZ välkomnar 7 500 medarbetare till koncernen och ser fram emot att ta del av det kunnande och den kompetens som våra nya kollegor besitter. Genom denna typ av förvärv utvecklas koncernen, och våra dotterbolag i de sjuttio länder, världen över, där SUEZ är verksamt, kan bredda sitt tjänsteutbud och de lösningar de erbjuder sina kunder. Genom att arbeta över landsgränserna har vi möjlighet att dela tekniska lösningar och utveckling, inte bara inom vatten, men även våra andra verksamhetsområden, som avfallshantering och återvinning, för att hjälpa våra kunder och möta deras behov.

”Genom lagarbete, nya tekniska lösningar och det faktum att SUEZ och GE W&PT kompletterar varandra, bygger vi en framtid för lönsam och hållbar tillväxt”, säger Jean-Louis Chaussade, ”tillsammans ska vi arbeta som ett lag för att våra intressenter ska kunna ta del av dessa fördelar, eftersom vi alla delar den grundläggande tron på hur viktiga världens resurser är.”

SUEZ Sverige ser fram emot att växa och utvecklas med koncernen genom detta och liknande förvärv och kommer tack vare detta att ha möjlighet att erbjuda våra kunder ännu fler och förbättrade lösningar i framtiden.