SUEZ i exklusiva förhandlingar om att sälja sin återvinningsverksamhet i Sverige

SUEZ tillkännagav idag att de har inlett ett exklusivt avtal med PreZero, miljöenheten i Schwarz Group, om att sälja SUEZ återvinningsverksamhet i Sverige för 3 700 mnkr (företagsvärde) eller ca 357 mn EUR1. Avtalet innebär en stabil framtid för företaget och dess anställda hos PreZero, som är en snabbt växande enhet inom Europas största detaljhandlare och en pionjär inom avfallsåtervinning.

 

Detta är den andra transaktionen mellan SUEZ och PreZero som tillkännagivits inom en vecka. De två parterna ingick nyligen exklusiva förhandlingar avseende försäljningen av SUEZ återvinningstillgångar i fyra länder i Kontinentaleuropa till PreZero, och parterna hade tillkännagivit ett samförståndsavtal för att utforska möjligheten att utveckla strategiska partnerskap i syfte att främja utvecklingen av kretsloppsekonomin.

SUEZ har en ledande position i Sveriges återvinningsvärdekedja, från insamling från kommunala, industriella och kommersiella kunder till sortering och behandling. Företaget som överförs till PreZero driver ett nätverk med ca 50 anläggningar i landet och har nära 1 100 anställda. Det genererade ca 2 6661 mnkr i försäljning (ca 250 mn EUR) och ca 358 mnkr1 (ca 34 mn EUR1) i EBITDA under 2019.

Det senaste tillkännagivandet är ytterligare ett tecken på SUEZ åtagande att framgångsrikt genomföra sin tillgångsrotationsplan som ingår i strategin SUEZ 2030. Den planerade transaktionen är slutet på den första vågen avyttringar som ligger före tidsschemat, och som hittills sammanlagt har genererat ca 2,3 md EUR[1].

Bertrand Camus, VD för SUEZ, hade följande att säga om transaktionen: “Det här tillkännagivandet är ytterligare ett stort steg i att genomföra vår tillgångsrotationsplan Det gläder mig att vår återvinningsverksamhet i Sverige och dess team kommer att gå till PreZero, med vilka SUEZ förra veckan tillkännagav planer på att utveckla strategiska partnerskap för att främja utvecklingen av kretsloppsekonomin.”

 

Transaktionen förväntas vara klar mot slutet av 2020, med hänsyn till de nödvändiga myndighetsgodkännandena och de sedvanliga avslutningsvillkoren.

J.P. Morgan och Rothschild & Co har agerat finansiella rådgivare åt SUEZ.

 

 

[1] Effekt exkl. IFRS 16: 300 mnkr (ca 28 mn EUR) av företagsvärdet (skulder) och 73 mnkr (ca 7 mn EUR) av EBITDA

[2] Inkl. IFRS 16