SUEZ hjälper Skellefteå kommun i projekt för fastighetsnära insamling

Det var i oktober förra året som tekniska nämnden tog beslut om ett projekt för fastighetsnära insamling på Älvsbacka i Skellefteå kommun. SUEZ antogs som entreprenör för insamlingen och i dagarna har omkring femtio fastighetsägare fått erbjudande om att delta i projektet som innefattar insamling av förpackningar, tidningar, batterier, glödlampor och smått elavfall.

Projekttiden löper över ett år, med möjlighet till ett års förlängning, och under denna tid ska man ta fram och testa vilka lösningar som är möjliga och fungerar bra för flerbostadshus. Genom att erbjuda fler att enkelt sortera i närheten av bostaden hoppas man inspirera fler att sortera rätt och därigenom få ner procenten av felsorterat material, vilket också innebär att man kan klättra på avfallstrappan.

För SUEZ är avfallet en resurs och Staffan Lundström, produktionschef på SUEZ, ser fram emot samarbetet: – Vi arbetar mot samma mål, att återvinna och se till att det som slängs hanteras som de resurser de är, säger han. 

Insamlingen är planerad att starta i slutet av augusti. 

Läs pressreleasen på Skellefteås kommuns hemsida.