SUEZ förvärvar Cadexa och tar över som leverantör för återvinning- & avfallshantering

Suez Recycling har nu tecknat ett köpeavtal om ett inkråmsövertagande av Cadexas verksamhet gällande återvinnings- och avfallstjänster för hushåll och företag i Norrtäljeområdet i Uppland. Övertagandet träder i kraft redan vid månadsskiftet januari/februari i år.

SUEZ och Cadexa har i dagarna nått en överenskommelse om att Cadexas verksamhet övertas av SUEZ, vilket inkluderar både personal och fordon. Diskussionerna har förts mellan parterna under en längre tid och övertagandet för driften av alla Cadexas kunders återvinnings- och avfalltjänster sker redan fr.o.m. den 1 februari 2018.

– SUEZ fokus för framtiden är att satsa på ännu mer hållbara återvinnings- och avfallslösningar med hög service för våra kunder i alla branschsegment – kommunuppdrag inkluderat. Ett steg i den utvecklingen i Norrtäljeområdet är att öka vår verksamhet gällande såväl tjänsteutbud som geografisk närvaro, säger Stefan Svanberg, driftschef, SUEZ i Uppland.

– Våra befintliga kunder i Norrtälje kommer inte påverkas, däremot kommer vi överta ansvaret för att utföra alla tjänster åt Cadexas kunder som vi hoppas få inleda ett långsiktigt samarbete med. Förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda alla kunder en mer komplett återvinnings- och avfallshantering än de tidigare haft möjlighet att få från tidigare leverantör, berättar Erik Karlstrand, säljchef SUEZ Region Öst.

– Bytet av leverantör för återvinningslösningar för Cadexas kunder innebär inga större förändringar. I driften är det initialt samma hämtschema som gäller (samt rutiner kring budningar) – mindre justeringar kan komma att ske, men inte utan att ni meddelas härom. Vi gör allt för att för att det ska bli en smidig överlämning, avslutar Stefan Svanberg.

– Vi på SUEZ ser fram emot ett gott samarbete med nya som gamla kunder och att vi nu får chansen att ombesörja och vidareutveckla återvinningslösningar med bästa tänkbara service i Uppland.