SUEZ förenklar sorteringen för Ceres

Efter att ha varit missnöjda med sin förra återvinnings- och avfallsleverantör under en längre tid ville Ceres, en av nordens ledande tillverkare av torra livsmedel, byta leverantör. Valet föll på SUEZ som kunde erbjuda en lösning som innebar stora förenklingar för kunden, bland annat i form av sorteringsstationer inne på fabriken.

Tidigare gick livsmedelstillverkarens avfall till största delen som brännbart material, men tack vare SUEZ återvinns nu allt material från fabriken - från spill vid produktionen till plast och wellpapp.

”Vi är jätteglada att vi har kunnat hjälpa Ceres till en förbättrad och förenklad källsortering och ser fram emot ett spännande och givande samarbete.”