SUEZ firar Jordens dag

Jordens dag, eller Earth Day, uppmärksammas årligen den 22 april för att öka medvetenheten om de miljöproblem som vår planet står inför. SUEZ har i år valt att sätta fokus på den cirkulära ekonomin.

På www.24hours.earth - en sida som skapats speciellt med anledning av Jordens Dag ger vi exempel på hur vardagsobjekt - din dagstidning, mobilen som gått sönder, madrassen du ligger på - kan omvandlas till nya resurser. Exemplen är hämtade från boken "21 journeys to the countries of the new resource" som skildrar SUEZ arbete världen över med att omvandla avfall till resurser, allt enligt den cirkulära ekonomin.

Ett av kapitlen handlar om SUEZ Sveriges samarbete med energiföretaget St1 där gammalt utgånget bröd omvandlas till biobränsle på Etanolixanläggningen i Göteborg.