SUEZ är ny samarbetspartner till BillerudKorsnäs

SUEZ vann upphandlingen som ny återvinningspartner när BillerudKorsnäs förnyar och förbättrar sin avfallshantering. Avtalet innebär att vi från och med den 1 januari i år tar hand om allt restmaterial, med undantag för farligt avfall, på BillerudKorsnäs anläggning i Norrköping.

Vårt fokus i förändringen har lagts på att underlätta avfallshanteringen internt på anläggningen där drygt 90 containrar av olika modell och storlek har placerats ut för de stora materialströmmarna som där finns. Ett annat led i detta är att även informationen till personalen på plats är förbättrad som exempelvis tydligare skyltar och märkning.

För att kunna lyfta de administrativa delarna i vår leverans till BillerudKorsnäs bjöd vi in den administrativa personalen på ett studiebesök för att lära sig anläggningen, och för att på så sätt få ett bättre underlag för sitt arbete. Utifrån detta har vi justerat våra statistikrapporter något och vi har även kunnat effektivisera faktureringen som anpassats till kundens förutsättningar.

”Vi är mycket stolta att ha fått detta uppdrag hos BillerudKorsnäs som efter otaliga år väljer att byta sin leverantör för avfallshantering efter så många år. Tack vare ett nära samarbete, där hela personalen på SUEZ kontor i Norrköping är inblandad, kan vi tillgodose BillerudKorsnäs önskemål och behov på bästa sätt."