SUEZ är med och sätter ny branschstandard för bättre oljeavskiljarkontroller

Under vintern blev SUEZ ackrediterade för underhålls- och 5-årskontroll av oljeavskiljare. Ackrediteringen, som utförts av Swedac, innebär en trygghet för kunderna som nu vet att tjänsten de beställer är standardiserad, granskad och godkänd av en myndighet.

Branschen har länge sett ett behov av omtag för både standard- och kontrollrapporter för oljeavskiljarkontroll. Vi på SUEZ är därför nöjda över att ha medverkat i utformningen av den nya branschstandarden som tagits fram av STOR, i samarbete med SPT. Rent praktiskt innebär den nya standarden en större tydlighet i vad som ingår i en kontroll - hur den ska utföras och vilka kriterier som en oljeavskiljare ska uppfylla. Standarden innebär även större trygghet för kunden eftersom kontrollerna nu genomförs på samma sätt och enligt samma kriterier oavsett var i landet man bor.

Alla som har en oljeavskiljare vet hur viktigt det är att sköta underhållet av den eftersom kontinuerliga tömningar och kontroller leder till en högre funktion av vattenrening och lägre totalkostnad. SUEZ tillhandahåller fr.o.m. nu en komplett tjänst till marknaden och kan hjälpa till med allt från att säkra driften till upprättandet av dokument. För att underlätta för våra kunder kommer vi även att införa möjligheterna för ett helserviceavtal vilket innebär att SUEZ sköter allt gällande oljeavskiljaren och genomför fasta kontroller och underhåll utifrån ett förutbestämt intervall.

Niklas Sjödell, kvalitetsansvarig för cistern- och oljeavskiljarkontroll på SUEZ, berättar: ”Standardiseringen har helt klart gjort det lättare att äga och förvalta en oljeavskiljare. Det är nu mycket tydligare vad som krävs för underhålla och kontrollera sin avskiljare, vilket i slutändan leder till lägre underhållskostnader och längre livslängd på oljeavskiljaren. Det är möjligt att beställa alla sina tjänster online via vår hemsida och tack vare vårt helserviceavtal behöver man dessutom inte längre själv hålla reda på när kontroll ska ske.”

Sedan tidigare är SUEZ även ackrediterade för cisternkontroll.