Besparingar tack vare effektivare återvinning

SUEZ har skrivit avtal med rivningsföretaget ML Demo AB för omhändertagande av allt avfall och återvinning vid deras rivningsprojekt, bland annat en större pågående rivning vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Genom samarbetet med SUEZ kommer ML Demo att kunna öka sin sortering ytterligare och avfallshanteringen effektiviseras. Detta uppnås bland annat genom utbildning av ML Demos personal och att vi genomför olika typer av aktiviteter hos kunden.

Förutom att ta hand om avfallet på deras olika rivningsprojekt kommer SUEZ att samla in allt avfall, inklusive farligt avfall, från ML Demos huvudkontor i Saltsjö-Boo.

”Vi ser mycket fram emot det här avtalet. Att kunna hjälpa kunden till bättre och ökad sortering innebär inte bara att ännu mer avfall kan förädlas till ny råvara, men leder också till besparingar för kunden.”