Smidigare statistik med helhetslösning

Två nya avtal för vattenrening och marksanering i Stockholm.

SUEZ har skrivit avtal med Eric Andersson Gruppen i Stockholm, vilket innebär att vi kommer att sköta marksanering och avfallshantering åt anläggningsföretaget. EA-gruppen önskade en helhetslösning för sina avfalls- och återvinningstjänster för att förenkla hantering, administration och statistik och valde därför att övergå till en enda leverantör för all sin avfallshantering. SUEZ vann avtalet där vår vattenavdelning SUEZ Water också är med och kommer att utveckla vattenreningen i Henriksdalsberget.

Ett annat företag som också ville förenkla sin avfalls- och återvinningshantering är anläggningsföretaget Bäckströms i Stockholm. Även de valde SUEZ som samarbetspartner för sina behov inom marksanering och avfallstjänster. Tack vare att de bytt till en och samma leverantör för alla sina tjänster får Bäckströms nu all statistik från samma ställe vilket underlättar i deras administration.

”Vi är jätteglada över två spännande samarbeten med Bäckströms och EA-Gruppen. Extra roligt känns det att vår vattenavdelning är involverade i projektet vid Henrikdalsberget och vi hoppas på flera spännande utmaningar för dem i framtiden."