Skräddarsydd hantering hos Folktandvården i Gävleborg

För att underlätta hanteringen av avfall och återvinning har Region Gävleborg valt att samla alla sina tjänster för detta hos en och samma leverantör. Det innebär att SUEZ, som redan sköter insamling och hantering av avfall åt regionen, nu har fått utökat förtroende att ta hand om avfall och återvinning på Folktandvårdens alla mottagningar i Gävleborg.

Folktandvården har fått en helhetslösning som innebär att vi tar hand om allt deras avfall och återvinning med undantag för amalgamsmittat vatten.

Då flera mottagningar har problem med trånga utrymmen så har SUEZ skräddarsytt hanteringen och tagit fram specialutrustning för att passa verksamheten, bland annat i form av mindre behållare.

”Tack vare att vi nu ansvarar för alla vårdenheter inom regionen, så kan vi samköra avfallet med resultat att vi får kortare och färre transporter, vilket leder till minskad miljöpåverkan. Det känns jätteroligt att ha fått utökat förtroende från regionen och vi ser fram emot ett givande samarbete.”