Till toppen av sidan

Sjunde säkerhetsveckan går mot sitt slut

Efter fem aktiva dagar knyter vi idag ihop säcken för SUEZ:s säkerhetsvecka, som vi genomfört för sjunde året i rad. Arbetsmiljö och säkerhet är allas ansvar – alltid, och säkerhetsveckan ger oss möjlighet att sätta ytterligare fokus på viktiga områden i vår arbetsvardag.

Årets säkerhetsvecka har haft två teman – Trafik på våra anläggningar och Ergonomi. Från och med den första november har vi infört nya säkerhetsföreskrifter för samtliga anläggningar där avfall bearbetas, sorteras eller omlastas. Detta för att öka vårt fokus på att minska olycksriskerna ytterligare i en av återvinningsbranschens mest riskfyllda miljöer. Säkerhetsföreskrifterna handlar om gångförbud på anläggningar där fordon eller maskiner är i drift; en gemensam hastighetsbegränsning på 20 km/h; samt obligatoriskt användande av hjälm och skyddsglasögon.

I samband med säkerhetsveckan har vi också lanserat fem filmer på temat jobba säkert. Här visar vi bland annat risken för belastningsskador, och just belastningsergonomi var ett av våra fokus under veckan. Vi har diskuterat vad som är bästa sättet att dra ett kärl, vikten av att stiga och inte hoppa ur miljöbilen och liknande. Vi har också satt ljus på kontorsergonomi där våra tjänstemän har fått tips på hur de på bästa sätt ska ställa in sin arbetsplats. Allt för att hitta lämpliga arbetsställningar vid vanligt förekommande arbetsmoment för alla våra anställda.

Summerat blev det en bra säkerhetsvecka även i år.