Säkraste återvinningen av sekretessmaterial sker mobilt, med SafeSimplex®

Genom två nyligen tecknade avtal kommer SUEZ hjälpa två rikstäckande kunder till ett hållbart, flexibelt och säkert omhändertagande av sekretessmaterial via vår mobila tjänst SafeSimplex®. Tjänsten är en allt-i-ett lösning som gör det enklare och tryggare för företag och offentlig förvaltning att destruera känslig information, oavsett om den finns nedtecknad på papper eller på någon typ av datamedia t.ex. en hårddisk.

Det ena avtalet vanns genom offentlig upphandling och är med Transportstyrelsen. SUEZ är helhetsleverantör och kommer, förutom sekretessmaterial, att samla in myndighetens allt avfall och återvinning, inklusive farligt avfall. Totalt cirka 2 250 kontorsplatser runt om i landet berörs, bland annat i Örebro, som är ett av Transportstyrelsens största kontor.

Det andra avtalet är med LloydsApotek där vi också erbjuder en helhetslösning för hantering av avfall och återvinning, inklusive farligt avfall, på apotekskedjans 79 apotek över hela Sverige. I detta ingår att SUEZ har ansvaret för att destruera och återvinna all papperssekretess med undantag för läkemedelssekretessen.

På de orter där vi erbjuder tjänsten kommer hämtning att ske med vårt SafeSimplex-fordon hos både Transportstyrelsen och LloydsApotek. Sekretessbilen hämtar två fraktioner samtidigt – både sekretesspapper och digital sekretess - och destruktion av materialet sker direkt på plats hos kunden.

Vi är jätteglada över att nu få chansen att på nationell nivå samarbeta med både Transportstyrelsen och LloydsApotek. Vi ser fram emot att kunna hjälpa båda kunderna till en mer hållbar vardag genom att ta ansvar för hanteringen av deras restmaterial, och då i synnerhet sekretessmaterialet, genom destruktion och återvinning. I dagsläget servar våra SafeSimplexbilar kunder i de södra och mellersta delarna av Sverige, men vår ambition är att i takt med att fler upptäcker fördelarna med SafeSimplex så kommer vi att utöka det geografiska område som tjänsten idag betjänar.”