Säkrare destruktion av sekretess med SafeSimplex® i Region Halland

SUEZ lösning SafeSimplex®, för destruering av pappers- och elektroniskt sekretessmaterial, blev valet när Region Halland valde att byta leverantör och göra en upphandling för sin sekretesshantering på landstingets alla vårdinrättningar. Man sökte efter en leverantör som kunde tillgodose kraven på en trygg och effektiv lösning som också var bra för miljön.

SafeSimplex® är en hållbar tjänst som innebär att uttjänt, felaktigt eller inaktuellt material som bär känslig information destrueras med en speciell kvarnutrustning direkt på plats ute hos kunden. Tack vare att papper och elektronik kan hanteras samtidigt, möjliggörs inte bara säker informationshantering och destruktion som leder till återvinning, utan också en reducering av transporter med bibehållen leveranssäkerhet.

- Våra miljöarbetare har gjort ett fantastiskt jobb med att placera ut specialkonstruerade sekretesskärl över hela regionen inför uppstarten, berättar Roger Backe, säljare.

- Eftersom så mycket av materialet går till återvinning så kan våra kunder tack vare SafeSimplex värna både om individens intergritet, företagets informationssäkerhet, och likaså miljön. Vi ser fram emot att hjälpa Region Halland till en hållbar sekretesshantering.