Säker hantering av farligt avfall och helhetslösningar i fokus för nya avtal

SUEZ har ingått fyra nationella avtal med rikstäckande kunder. För tre av kunderna handlar det om helhetslösningar för återvinning och avfall, hos den fjärde rör det sig om vår lösning EcoSimplex® för hantering och återvinning av farligt avfall.

Det är Dekra automotive som skrivit avtal med SUEZ för hantering och återvinning av sitt farliga avfall på bilbesiktningsfirmans stationer över hela Sverige. Med vår tjänst EcoSimplex® får de säker och trygg förvaring av det farliga avfallet i våra miljöskåp fram till hämtning.

Även Presto, som erbjuder säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd, kommer att använda våra miljöskåp för sitt farliga avfall. Utöver EcoSimplex® kommer vi att serva företagets kontor över hela Sverige med helhetslösningar för det restavfall och den återvinning som uppkommer.

För att få samma hantering av sitt avfall över hela Sverige, har Anicura, som driver djursjukhus och kliniker för sällskapsdjur, skrivit ett ramavtal med SUEZ där vi kommer att erbjuda en helhetslösning för allt restmaterial hos kunden med undantag för operationsavfall.

Även Lutze Conveying, som tillverkar transportband till sorteringsanläggningar, har skrivit ett nationellt avtal med oss för en helhetslösning för sitt avfall och sin återvinning på sina anläggningar över hela Sverige.

”Det är jättekul att ha skrivit nationella avtal med så vitt skilda aktörer och vi ser mycket fram emot dessa samarbeten.”