Projekt för gipsåtervinning

SUEZ deltar i ett nytt forskningsprojekt med målet att minska mängden deponerat gipsavfall.

Studien, som genomförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, fokuserar på gipsskivor och omfattar både rivning och nybyggnation. Målet är att hitta innovativa lösningar på hur man kan återvinna gipsskivor, som i dagsläget oftast hamnar på deponi. SUEZ ser projektet som ett led i vårt arbete inom den cirkulära ekonomin och ser fram emot projektstarten som är beräknad till nästa vecka.
Vi återkommer med mer information när projektet har dragit igång.