Till toppen av sidan

Ökat fokus på säker arbetsmiljö - inför förbud mot gångtrafik

I verksamheter där säkerheten är en självklar del i arbetssätt och företagskultur är olyckor sällsynta. Så är det hos oss på SUEZ, men varje olycksrisk är en för mycket.

För att fokusera ytterligare på att minska olycksrisken, har företagsledningen för SUEZ i Sverige idag tagit ett krafttag kring en av återvinningsbranschens mest riskfyllda miljöer – och inför ett förbud mot gångtrafik på alla anläggningar när maskiner eller fordon är i drift. Förbudet gäller fr.o.m. 1 november och gäller samtliga anläggningar inom SUEZ där avfall bearbetas, sorteras eller omlastas. Förbudet gäller ALLA som är på anläggningen men med några generella undantag för att möjliggöra arbetet. Gångtrafik får med andra ord endast ske när maskiner och fordon står still.

För att få genomslag för detta krävs även att alla inom SUEZ engagerar sig i säkerhetsfrågorna och aldrig chansar i utförandet av sitt arbete. Det handlar slutligen om att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga på jobbet och komma skadefria hem till sina nära och kära efter slutet på arbetsdagen.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med våra arbetsmiljö – hör gärna av dig till oss på info.se@suez.com.