Ökade miljöperspektiv gav förlängt förtroende

Efter att ha presenterat en rad förbättringsåtgärder med fokus på miljö- och hanteringsperspektiv så valde Bring Express Sverige att ge SUEZ fortsatt förtroende när logistikaktören upphandlade avfalls- och återvinningstjänster till sitt huvudkontor i Stockholm

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt för Bring att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar deras miljöpåverkan. Deras miljöarbete är en viktig och central fråga och de ställer därför mycket höga krav på SUEZ som leverantör. Detta innebär att vi har ett tätt samarbete och en kontinuerlig dialog för att säkerställa att avfallshanteringen och avsättningsvägarna för materialet är de bästa möjliga. Som samarbetspartner till Bring är det särskilt glädjande att vi med hög servicegrad och noggrannhet kan omhänderta hela kedjan av deras avfall.

Bring lagerför och distribuerar gods i ett högt tempo dagligen och då är det viktigt att vi snabbt kan vara behjälpliga med tömningar och leveranser - ibland med väldigt kort varsel. Genom ett fantastiskt samarbete mellan vår kundtjänst, transportplanering och chaufförer så kan vi många gånger hjälpa Bring redan samma dag som vi får in en beställning.

”Personalen på Bring vet att när de ringer till SUEZ så gör vi alltid vårt yttersta för att hjälpa dem så fort vi kan. Det känns jättekul att få vara med på deras hållbarhetsresa och hjälpa dem i deras miljöarbete.”