Ny anläggning för energiutvinning av trä i Belgien

SUEZ-koncernen, tillsammans med företaget Indaver, bygger anläggningen E-Wood för energiutvinning av trä som inte går att återvinna på annat sätt i Doel, nära Antwerpen. Anläggningen kommer att bidra till utvecklingen i området i enlighet med den flamländska regionens hållbarhetsmål.

Vid bygget kommer man att dra nytta av existerande infrastruktur, då E-wood uppförs på Indavers existerande anläggning i Waaslands industrihamn. E-wood kommer att drivas av SUEZ och Indaver tillsammans. Med tre turbiner kommer den att generera totalt 85 MW och ha ett ångnät för högtrycksprocesser med en kapacitet att generera totalt 160 MW.

På E-wood kommer 180 000 ton av icke-återvinningsbart trä – bland annat behandlat och ruttet trä – från Belgien och dess grannländer (Nederländerna, Tyskland och Frankrike) att behandlas.

Anläggningen kommer att generera 20 MW el. Ångan som blir över kommer att levereras till det första storskaliga industriella nätverket i Antwerpens hamn, ECLUSE.

Projektet skapar möjligheter för ekonomisk utveckling i området och förser de lokala företagen och industrin med lättillgänglig, tillförlitlig och hållbar energikälla. På så sätt reduceras också deras miljöpåverkan och bidrar till de europeiska målen för förnybar energi.

Anläggningen kommer att tas i drift år 2021.

”Vi är stolta att över att vara en del av projektet, som kommer att bidra till utvecklingen av Antwerpens hamn och förse dess aktörer med lokal och prisvärd energi med låg miljöpåverkan. Tack vare E-wood kommer SUEZ-koncernen att öka sin kapacitet för energiåtervinning och därmed stärker vi vår roll som producenter av energi från avfall”, säger Jean-Marc Boursier, vice VD norra Europa.

”Avfall är inte en slutprodukt. Det är ett stadium i ett materials livscykel. Med E-Wood kommer vi att generera energi från träavfall. Det här projektet är ett exempel på branschens engagemang inom hållbarhet för att uppnå klimatmålen.” säger Paul De Bruycker, VD Indaver.