Ny allians ska minska mängden plastavfall i naturen

En sammanslutning av internationella företag lanserar idag ett nytt initiativ för att hitta lösningar för att minska mängden plastavfall som släpps ut i naturen, särskilt i våra hav. SUEZ-koncernen är en del av sammanslutningen som går under namnet ”Alliance to End Plastic Waste”.

Företagsledare inom hela den globala värdekedjan för plast, samt plasttillverkare, återförsäljare och miljö- och återvinningsföretag, kommer att lansera ”Alliance to End Plastic Waste” (AEPW). SUEZ-koncernen representeras av Jean-Marc Boursier, vice VD norra Europa. Detta är det största initiativet i sitt slag.