Nu kör vi - hållbar avfallshantering med SUEZ i Malmö

Idag startar vi ett nytt uppdrag i Malmö. Det är med engagemang och ödmjukhet som våra ca 45 medarbetare tar sig an arbetet med insamlingen av sopor och återvinningsmaterial som förberetts under lång tid. Med tidigare erfarenhet av stora uppdrag har vi kunskapen om komplexiteten i det jobb som nu ligger framför oss, liksom god beredskap för det som kan hända. Vi är nu redo att bli en del av infrastrukturen och vardagservicen för malmöborna.

Från och med idag, den 1 april kommer vi hämta hushållsavfallet, matavfallet och återvinningsmaterialet för Malmös villor samt hushållsavfallet och matavfallet för Malmös flerfamiljshus inom entreprenadområde 1, vilket är ca 50 % av Malmö stad och Burlövs kommun. SUEZ kommer därmed återigen bli en viktig aktör och den största i Malmö med uppdrag åt VA Syd.  

— Denna nystart tillsammans med SUEZ är ett viktigt steg för att komma framåt i vårt arbete med en mer hållbar stad där en allt större del av soporna återvinns, hanteringen optimeras och utsläppen av växthusgaser minskar. Med ca 2,5 miljoner hämtningar varje år får varje liten förbättring vi gör tillsammans stor effekt, säger Lars-Fredrik Alingfeldt, på VA Syd. 

—  Vi på SUEZ ser fram emot att tillsammans med VA Syd och malmöborna arbeta på ett mer hållbart sätt med den infrastruktur som avfallshanteringen är en del av. Att bidra med att optimera transporterna av avfall och även att öka återvinningsgraden av det ser vi som en viktig del i vårt uppdrag. Nu hoppas vi att på kort tid bli en naturlig del i stadsbilden och infrastrukturen i Malmö, säger Mats Lundsgård, chef för region Syd på SUEZ. 

— Arbetet som nu sätter igång har förberetts under lång tid och vi kommer göra allt vi kan för att få till en så smidig uppstart som möjligt. Men, vi vet att det under en inkörningsperiod kan finnas risk för störningar och vissa förseningar. Vi kommer därför vädja till berörda malmöbor om överseende för detta och hoppas på att de låter kärlen stå framme och/eller lämnar soprum olåsta under en period, avslutar Mats Lundsgård. 

Nu kör vi igång med våra 25 fordon och 45 medarbetare i Malmö stad och Burlövs kommun. Som abonnent kan man ha fått nya dagar för sophämtningen i sin fastighet. Observera att man kan se sin hämtdag på VA Syds hemsida vasyd.se. Är du osäker, kontakta deras kundservice via e-post kund@vasyd.se .