Mission to Earth – Uppdrag jorden.

Earth Overshoot Day markerar den dag då vi människor har förbrukat de naturresurser som jorden har möjlighet att förnya under ett år. I år infaller dagen tidigare än någonsin, redan den 1 augusti.

Genom att halvera vårt ekologiska fotavtryck skulle vi kunna skjuta fram detta datum med 93 dagar. Detta kan vi bland annat göra genom att använda redan existerande lösningar, som att återvinna och förädla material som plast, aluminium och cement, som orsakar stora mängder växthusgaser vid produktion från jungfrulig råvara; eller genom att producera lokal, förnybar energi.

Genom den globala kampanjen ”Mission to Earth” vill SUEZ-koncernen uppmärksamma vårt arbete världen över för en hållbar utveckling till en cirkulär ekonomi, där vi minskar användningen av naturresurser till förmån för sekundära råvaror och därigenom vårt ekologiska fotavtryck.

Se filmen på våra sociala medier och hjälp oss att #movethedate!

YouTube LinkedIn Facebook