Ministermöte i Stockholm

Den 19/10 besökte den franska statssekreteraren och minister för ekologi, Mme Brune Poirson, Sverige för att bland annat höra om hållbarhet.

Mårten Widlund, VD på SUEZ Recycling, visade och berättade om verksamheten och om vad som behövs för ökad återvinning, såsom till exempel design för återvinning, krav på inblandning av återvunnet material i produkter, tydliga återvinningsmål för industrin, gröna upphandlingar, styrmedel för jungfruliga råvaror samt att underlätta och efterfråga nya innovativa lösningar. Här behövs allas hjälp för att med gemensam kraft påverka EU!