[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Ministermöte i Stockholm

Den 19/10 besökte den franska statssekreteraren och minister för ekologi, Mme Brune Poirson, Sverige för att bland annat höra om hållbarhet.