Lång erfarenhet gav utökat förtroende

När Nordic Choice Hotels valde att gå över till ett enda nationellt ramavtal för sina avfalls- och återvinningstjänster, föll valet återigen på SUEZ, som tidigare delat på avtalet med en annan leverantör.

Vi har samarbetat med Choice i tio år och ser fram emot att hjälpa dem vidare på vägen med att nå deras koncernmål om 99 % återvinningsgrad 2021. Den 1 november tog vi över som ensam leverantör av återvinnings- och avfallstjänster hos den ledande hotellkedjan och kommer att sköta all hantering av avfall och återvinning som uppstår i verksamheten.

” Vi är jätteglada att ha fått fortsatt och utökat förtroende och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.”