Kundutbyte för smidigare sortering på BRF:er

SUEZ i Stockholm har skrivit kontrakt med Svenska Servicestyrkan och Re Company, två företag som arbetar mot bland annat bostadsrättsföreningar och hjälper dem med sin avfallssortering. - Gamla BRF:er har ofta små källsorteringsrum där det lätt blir stökigt och avfallet inte sorteras så väl, berättar Sanna Kartastenpää, säljare i Stockholm. I många fall saknar de också en fastighetsskötare. Re Company och Svenska Servicestyrkan är två serviceföretag som skapar mervärde för sina kunder genom att städa källsorteringsrummen inför hämtning och sortera upp avfall som hamnat fel. - Vi är jätteglada för att ha skrivit avtal med Re Company och Svenska Servicestyrkan, berättar Sanna. Tack vare deras arbete så underlättas vårt, när vi kommer för att hämta avfallet. Idag när man bygger lägenhetshus så planerar man mycket bättre för de boendes avfallshantering, vilket innebär att källsorteringsutrymmena är bättre dimensionerade och ofta ger möjlighet för full sortering. SUEZ har precis skrivit avtal med The Village i Stockholm, ett nybygge i sluttampen i Hammarby Sjöstad, som består av totalt 223 st lägenheter. SUEZ har fått i uppdrag att sköta avfallsinsamlingen och hämta pappersförpackningar, plast och metall hos kunden. - Det var viktigt för kunden att få en smidig hämtning, berättar Sanna, och det kommer SUEZ att kunna hjälpa till med.