Internationellt SUEZ-samarbete för sanering av Glasriket

SUEZ utför just nu sin första sanering av förorenad jord i Hovmantorp, Lessebo kommun. Entreprenaden är en del av saneringen av Glasriket. I området har det tidigare funnits flera glasbruk. I processen att framställa klart eller färgat glas tillsattes metaller till glasmassorna och det är rester av denna verksamhet som blivit ett miljöproblem som skall åtgärdas.

Tack vare ett långsiktigt samarbete med vårt Belgiska systerbolag SUEZ Remediation vann SUEZ Sverige projektet. Omkring 40 saneringsobjekt om sammanlagt cirka 1 000 000 kubikmeter skall utföras under en tidsperiod på 15-20 år, med statlig finansiering genom Naturvårdsverket.

Drönarbild

Detta är vårt andra stora internationella samarbetsprojekt tillsammans med SUEZ Remediation, som har bidragit med referensobjekt och stor erfarenhet att genomföra saneringsentreprenader. 

I entreprenaden ingår även en specialanpassad vattenreningsanläggning som är skräddarsydd för det specifika vatten och de metaller som finns på platsen. 

"Saneringen av Glasriket är ett av de mest uppmärksammade projekten inom marksanering i Sverige just nu och vi är mycket glada över att få vara en del av detta."