Internationellt samarbete för vattenrening i Gislaved

Utsläpp från ett numera nedlagt lackeringsföretag utanför Anderstorp i Gislaveds kommun har lett till svåra föroreningar av både mark och vatten. SUEZ, i samarbete med vårt systerbolag i Belgien, vann upphandlingen när kommunen nu ska rena grundvattnet för att förhindra att föroreningarna sprids till omkringliggande fastigheter.

Experter och tekniker från SUEZ Remediation, avdelningen för marksanering på SUEZ i Belgien, var på plats i Anderstorp under början av veckan för att installera containern med vattenreningsteknik i det gamla lackeringsföretaget. Tekniken, som innebär in situ rening av vattnet, eller att det renas på plats, är mycket vanlig i Belgien, men det är första gången den används av SUEZ i Sverige.

”Vi är mycket spända över projektet”, säger Adrien Kahn, chef för affärsutveckling på SUEZ Remediation. ”Reningstekniken har ett stort användningsområde och vi hoppas på fler intressanta samarbeten med SUEZ i Sverige i framtiden.”

Denna typ av sanering kan användas för alla typer av föroreningar, från olja till klorerade lösningsmedel, vilket är fallet i Gislaved, eller för olika typer av metaller. Lösningen finns i flera storlekar och anpassas efter kundens behov, från små bensinmackar till stora industrier.

Saneringen i Anderstorp kommer att pågå under cirka fyra år. Tack vare digital teknik behöver personal inte finnas på plats och övervaka systemet, istället sker det via dator och mobil. Här kan man se att systemet fungerar som det ska och ansvarig person får ett larm direkt till sin mobil om något behöver åtgärdas.

”Vi är jätteglada att Gislaveds kommun valde vår lösning”, säger Anders Borgmark, som arbetar med teknik och utveckling inom marksaneringen på SUEZ i Sverige. ”Vi vill att de omkringboende ska känna sig trygga med att deras vatten är rent och fritt från föroreningar.”

Det renade vattnet kommer pumpas ut i en å i närheten av fabriken.