Bränn inte avfall som kan återvinnas

Bränn inte avfall som kan återvinnas var budskapet när Återvinningsindustrierna igår publicerade en debattartikel på sin hemsida där de uppmanar regeringen att införa styrmedel för att öka återvinningen och minska förbränningen. Alldeles för mycket värdefullt material i avfallet går till spillo när avfall förbränns. Materialet bör istället återvinnas för att spara på råvaror, minska vår klimatpåverkan och skapa nya jobb, står det i artikeln.

Nyligen presenterades ett statligt utredningsförslag om införandet av en skatt på avfallsförbränning, men det är inte nog anser Lina Bergström och Anders Wijkman, på Återvinningsindustrierna, som står bakom artikeln.

Stora materialflöden som skulle kunna återvinnas till nytt material förbränns fortfarande, något artikelförfattarna anser beror på att incitamentet för materialåtervinning fortfarande är små och det som krävs är att politikerna driver på utvecklingen. Det är hög tid, säger man, att regeringen arbetar fram en enhetlig strategi för att möjliggöra en hållbar råvaruhantering där återvunna material utgör en viktig del.

Som aktiv medlem i vår branschorganisation och del av en världsomspännande koncern som aktivt arbetar världen över för att hitta nya råvaror genom återvinning och avfallsförädling, ställer sig SUEZ bakom budskapet i denna artikel.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här. 

66 kontor

Du hittar alltid ett SUEZ-kontor nära dig överallt i Sverige.

91%

av allt avfall som körs ut från SUEZ anläggningar återvinns

80 km/h

SUEZ bilar är hastighetsbegränsade för att minska utsläppen