De nya rapporteringskraven av anteckningar för farligt avfall - RIA

De regler kring farligt avfall som börjar gälla den 1 november skiljer sig från tidigare regelverk genom att företag och verksamheter nu måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har dessa uppgifter enbart funnits antecknade hos varje enskilt företag och verksamhet, och endast behövt redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

 

Vi kan agera ombud

Eftersom dessa nya regler innebär extraarbete hos de företag och/eller verksamheter där det farliga avfallet uppstår eller på annat sätt hanteras, erbjuder vi oss nu att agera ombud för dessa kunder. Som ombud övertar vi ansvaret för inrapporteringen av anteckningen om det farliga avfallet till Naturvårdsverket, ett avfallsmaterial som vi redan samlar in och transporterar åt kunden.

För att rapporteringen ska kunna ske på ett smidigt sätt är det nödvändigt att kunderna registrerar kompletterande uppgifter i ett formulär som finns här på vår hemsida. Utan dessa uppgifter kan vi inte erbjuda tjänsten på ett korrekt sätt.  

Vi ser fram emot att fortsätta bistå våra kunder med hållbar hantering för deras farliga avfall.