Byggpallar till återanvändning

SUEZ har ingått ett nytt spännande avtal med Norrlandspall AB, som är leverantör till Retursystem Byggpall, byggbranschens retursystem för pallhantering. Avtalet avser upphämtning av pallar ute på byggprojekt i Sverige.

Genom detta avtal bidrar SUEZ i hanteringen av att återanvända pallarna vilket ger ökad hållbarhet. Effekten av samarbetet ger: 

  • Sänkta kostnader för byggarbetsplatsen
  • Enkel hantering på plats
  • Minskad mängd byggavfall – inga pallar i containern
  • Ökad återanvändning – bättre för miljön 


SUEZ arbetar för en cirkulär ekonomi genom att bidra till ökad återvinning och återanvändning. Vi ser avfall som råvara vilken kan förädlas och få nytt liv i tillverkningsindustrin eller som bränsle. Med spänning ser vi fram emot detta samarbete.

 För mer information kontakta Ulf Gustafsson, försäljningschef SUEZ.