SUEZ och St1 har skrivit nytt avtal

Tack vare ett nytt avtal med SUEZ kan råvara som annars skulle gå till spillo nu omvandlas till etanol.

Både SUEZ och St1 får ofta förfrågningar från våra kunder, typiskt sett bagerier och livsmedelsbutiker, om återvinning av bröd som har passerat bäst-före-datum eller av annan anledning inte går att sälja i butik. På St1:s raffinaderi i Göteborg omvandlas matavfall till etanol och vi kommer att hjälpa drivmedelsjätten att samla in och transportera brödet för förädling.

Då detta är en råvara som både vi och St1 får i våra avfallsströmmar gentemot våra kunder, ser vi stor nytta av detta samarbete som syftar till att öka volymer, tillgodose kundbehov och förbättra logistiken för denna typ av avfallshantering.

"Att kunna hjälpa St1 att ta tillvara på denna råvara som annars skulle gå till spillo, och därmed uppfylla våra kunders behov av återvinning för denna typ av avfall innebär att vi fortsätter vår strävan mot en cirkulär ekonomi där avfall och återvinning kan få nytt liv i andra produkter."